Krachtbalclub Male

Wat is krachtbal ?

Wat is krachtbal ???? Wie heeft er die vraag nog niet gekregen? Klik hier voor de uitleg van de krachtbalfederatie.

 

Het IKBF (International Krachtbal Federation association) heeft een engelstalige video laten maken om je in 10 minuten het krachtbalspel duidelijk te maken. Het is een erg leuke video met een aanstekelijk deuntje. Je kan het filmpje HIER bekijken.  HIER vind je een kort filmpje over minikrachtbal. Het team achter de KBC Male Quiz stak een film in elkaar waarin krachtbal op een ludieke manier uitgelegd wordt en Hier kun je een video zien met vertraagde beelden. Surf ook eens naar http://www.youtube.com/kbcmale

 

Krachtbal is een balsport die gespeeld wordt tussen 2 teams van 4 personen .

Het speelveld bestaat uit een rechthoek met aan weerskanten een doelgebied. De bedoeling van het spel is de bal in het doelgebied van de tegenstander te brengen door middel van maximaal drie worpen (bij de jeugd tot en met 15 jaar, 4 worpen). Wie de meeste punten scoort in een tijdsspanne van 2 maal 25 minuten, is de winnaar. De speelbal weegt 4 kilogram voor de heren en 2 kilogram voor de dames. Bij de jeugd wordt er met een lichtere bal gespeeld.

Het speelveld

Een krachtbalveld is 60 meter lang en 14 meter breed en is in twee gelijke delen verdeeld door de middellijn. Op 26 meter van elkaar liggen de doellijnen, die samen met de zijlijnen de doelgebieden afbakenen. Op 4 meter van de doellijn is er de vrije worplijn. Dit is de dichtste plaats van waar men naar het doelgebied mag werpen.

 

Ploegopstelling

Een wedstrijd wordt betwist tussen twee ploegen van elk 4 spelers. Elke ploeg beschikt over maximum 4 wisselspelers. De verdedigende ploeg stelt zich vrij op. De effectiefste opstelling is echter de ruitvorm met als voorste punt de barragespeler, opzij twee vleugelspelers en achteraan een achterspeler. De spelers van de aanvallende ploeg mogen zich vrij opstellen op voorwaarde dat ze op minstens twee meter van de verdedigers gaan staan.

De wedstrijd

De aanvallende ploeg start aan de vrije worplijn van het eigen doelgebied en probeert in 3 (of 4 bij de jeugd) worpen te scoren in het doelgebied van de tegenpartij. De werpwijze is niet vrij: enkel de nekworp en de rugworp (achterwaartse worp) zijn toegelaten. De volgende worp mag telkens genomen worden van op de plaats waar de bal na de vorige worp de eerste maal de grond raakte binnen het speelveld (= werpplaats). Zo schuift men op in de richting van het doelgebied van de tegenpartij. Zodra de kans zich voordoet mag de aanvallende ploeg scoren. De verdedigers proberen ofwel de terreinwinst te beperken door de bal af te blokken, ofwel zelf in balbezit te komen door de bal te vangen binnen het speelveld zonder dat deze de grond raakt. Ze mogen daarbij de bal naar elkaar doortoetsen. Slagen ze er in te bal te vangen, dan mogen ze van op die plaats (=werpplaats) beginnen met aanvallen. Bij de laatste worp is het voor de verdedigers voldoende de bal te stoppen voor de eigen doellijn. Men scoort een doelpunt als de bal de grond raakt in het doelgebied van de tegenpartij. Een doelpunt gescoord met een rugworp telt dubbel (= 2 punten).

Belangrijke reglementen

  • Krachtbal wordt bij de heren gespeeld met een bal van 4 kg. De dames spelen met een bal van 2 kg. De jongens tot 11 jaar en de meisjes tot 13 jaar spelen met een bal van 1 kg, de jongens tot 13 jaar met 2kg en de jongens tot 17 jaar met 3kg.
  • Eenzelfde speler mag niet tweemaal na elkaar werpen tijdens eenzelfde aanval.
  • Vijf seconden-regel: de volgende werper moet binnen de vijf seconden nadat de speler die de bal recupereerde binnen het veld kwam, de aanloop voor de volgende worp inzetten.
  • Zodra de aanval gestart is, mogen aanvallers niet meer bewegen op minder dan 2 meter van de verdedigers .
  • Elk contact (tackles, wegduwen, lopen tegen) tussen verdediger en aanvaller is verboden en wordt bestraft met vrije worp. Dit is een strafworp vanaf de vrije worplijn van de bestrafte ploeg.
  • Als de verdediger in contact met de bal de zijlijn of de grond buiten het speelveld raakt, is het buitenspel. De tegenpartij mag dan ingooien ter hoogte van deze plaats en een nieuwe aanval starten.
  • Wanneer de aanvallende ploeg de bal bij de laatste worp driemaal rechtstreeks buitenspel gooide, krijgt de tegenstrever een vrije worp toegekend.
  • Het aantal wissels is onbeperkt. Wisselen kan na een doelpunt of na buitenspel in het voordeel van de ploeg die wil wisselen.
  • Een wedstrijd duurt 2x25 minuten. (of 2x20 minutenbij de jeugd) Per speelhelft heeft iedere ploeg recht op 2 time-outs van 1 minuut. Die kunnen genomen worden bij een doelpunt of bij een vrije worp.
  • Passen in de aanvalsrichting zijn verboden. Passen mag alleen zijwaarts of naar achteren.