Krachtbalclub Male

Noteer nu in je agenda:

  • Quiz op zaterdag 24 november 2018
  • Kerstfeestje op vrijdag 28 december 2018
  • Nieuwjaarsreceptie (breugelavond) op zaterdag 26 januari 2019
  • Kaart- en spellenavond op zaterdag 6 april 2019
  • Sportkamp van 19 tot 23 augustus 2019
  • Kadettenweekend: van 23 tot 25 augustus
  • Quiz op 23 november 2019